JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka
facebook: www.facebook.com/zavislostikomplexne  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktuality

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDSEDOVI VLÁDY

PLATFORMA PODPORUJE PŘIJETÍ ZÁKONA O SOCIÁLNÍM BYDLENÍ

Apelujeme na všechny a žádáme, abyste se jako jednotlivci i jako organizace pracující s uživateli drog, přidali k širokému veřejnému i odbornému hlasu za včasné přijetí funkčního zákona o sociálním bydlení (více o zákoně zde).

Jako jednotlivci i organizace můžete podepsat petici zde.

Organizace i jednotlivci, kteří mají zájem k podpisu petice připojit i podpůrné stanovisko, prosíme, aby napsali na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Co můžete dále udělat:
- Napsat přímo Vašim spřízněným poslancům, senátorům a členům vlády, kteří o zákonu v současné chvíli rozhodují.
- Napsat podpůrné stanovisko na web Vaší organizace, Facebook apod.
- Dát si na web podpůrný banner.

POZVÁNKA NA ŘÍJNOVÝ SEMINÁŘ O DROGOVÝCH SLUŽBÁCH

Zveme vás na Mezioborový otevřený dialogický seminář o drogových službách, který se uskuteční 5. října 2016 v Otevřené zahradě v Brně. Pořádáme jej společně se Společností Podané ruce, A.N.O. - Asociací nestátních organizací a Katedrou sociální politiky a sociální práce FSS MU.

Obsahem semináře nejsou pouze prezentace pohledů a vlastní praxe přednášejících na téma efektivní práce s uživateli drog, závislými a jejich blízkými, ale také vzájemný dialog, vedený mezi přednášejícími i účastníky. Zazní zde rovněž hlasy samotných uživatelů drog, kteří se s námi podělí o své názory na některá témata.

Přihlášky a další informace naleznete na těchto stránkách: http://www.mods-on.org/mods-on-drug-services-2016.html

NOVÉ PROHLÁŠENÍ PLATFORMY A SPUŠTĚNÍ PETICE!!!

Vážené kolegyně a kolegové, ve spojitosti s návrhem zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který je v současnosti projednáván Parlamentem ČR, jsme dnes vydali PROHLÁŠENÍ K ZÁMĚRU ROZŠÍŘIT PRAVOMOCI UČITELŮ TESTOVAT ŽÁKY NA PŘÍTOMNOST DROG BEZ SOUHLASU ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE VLÁDNÍM NÁVRHU TZV. PROTIKUŘÁCKÉHO ZÁKONA.

Navrhovaný záměr je pro nás neakceptovatelný a považujeme jej za zastaralý a nebezpečný, což podrobně zdůvodňujeme v našem prohlášení. Celý text našeho prohlášení najdete na tomto webu, v sekci Co se děje. Pokud sdílíte náš postoj, prosíme vás o připojení se k našemu prohlášení na níže uvedeném odkaze.

Odkaz na petici: http://e-petice.cz/petitions/prohlaseni-k-vladnimu-zameru-umoznit-ucitelum-testovat-zaky-na-pritomnost-drog-bez-souhlasu-rodicu.html?country=cz

Výzva A.N.O. a zápis z Adiktologického fóra

V sekci Co se děje zveřejňujeme výzvu A.N.O. k projednání zásadních připomínek ke Koncepci, kterou zaslala ještě před konáním dubnového Adiktologického fóra České asociaci adiktologů a Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. K této výzvě přikládáme také znění jedné z priorit A.N.O. pro rok 2015, která se Koncepce a jejích dopadů týká.

Zároveň s tímto vám v sekci Co se děje přinášíme oficiální zápis z Adiktologického fóra, na němž bylo dohodnuto přepracování Koncepce adiktologických služeb či vytvoření nové koncepce. Najdete zde i potvrzení zástupce SNN, že Koncepce byla původně zamýšlena a sepisována jako koncepce pouze zdravotnických adiktologických služeb. Toto potvrzení ostatně zaznělo ze strany některých autorů Koncepce opakovaně i při našich ústních jednáních.

Koncepce služeb bude přepracována!

Na jednání Adiktologického fóra, které se konalo 8. dubna 2015 bylo dohodnuto vytvoření pracovní skupiny k revizi, či vytvoření nové, Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice, která bude akceptovatelná všemi zainteresovanými subjekty. Bližší informace vám přineseme spolu s oficiálním zápisem z tohoto Adiktologického fóra.

Článek Ondřeje Sklenáře a naše reakce

V sekci Co se děje vám přinášíme článek Ondřeje Sklenáře, předsedy České asociace adiktologů, v němž reaguje na činnost Platformy, konkrétně na námi v několika článcích publikované výtky ke Koncepci sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR.

V této sekci zároveň zvěřejňujeme naši krátkou reakci na tento článek.

Změna termínu Adiktologického fóra a přijetí příspěvku

Adiktologické fórum, jehož jsme se měli dne 4.3. zúčastnit, bylo z organizačních důvodů přesunuto na 8.4.

Zároveň bychom vám rádi oznámili, že náš připravovaný příspěvek na letošní AT konferenci byl vybrán a zařazen do jejího programu. Celý program konference by měl být zveřejněn v průběhu měsíce března.

Další kroky Platformy

K našim nejbližším krokům patří informační schůzka se zástupci A.N.O., která proběhne již dnes, 12.2.
Následovat bude dne 4.3. účast na Adiktologickém fóru, na které jsme byli zástupci sekretariátu RVKPP pozváni. Zde si poprvé budeme přibližovat a ujasňovat svá stanoviska se zastánci Koncepce a diskutovat možnosti, jak s nastalou situací naložit.

Příprava příspěvku na AT konferenci

Na letošní AT konferenci připravujeme příspěvek s názvem „Komplexní přístup k užívání drog a závislostem“. Pokud bude příspěvek přijat, seznámíme v něm posluchače nejen s tím, co nás vedlo k založení Platformy a formulování výhrad ke Koncepci, ale rovněž s našimi plány o budoucích aktivitách Platformy. Předneseme naše chápání komplexního přístupu a jeho význam. Otevřeme diskuzi nad podobou sítě služeb, jejich efektivitou a možnými změnami. Představíme některé výzkumné poznatky a praktické zkušenosti z oblasti práce s uživateli drog a závislými, zejména ze zahraničí, a předložíme několik našich nejzásadnějších kritických postřehů k současné síti služeb.

Setkání na RVKPP

V úterý 3.2. proběhlo na půdě RVKPP setkání zástupců Platformy, zástupců A.N.O. a RVKPP. Výstupem této schůzky je shoda na tom, že navrhovaná Koncepce nemá širokou podporu mezi odbornou veřejností a je potřeba dále diskutovat nad oprávněnými výhradami a obavami, které k ní byly předloženy.
Původně plánované schvalování Koncepce je prozatím odloženo a sekretariát RVKPP vyjádřil jasný zájem na schválení takové koncepce, která bude mít širokou podporu napříč odbornou veřejností.

Výzva

Rádi bychom tímto vyzvali všechny pracovníky služeb pro uživatele drog, závislé a jejich blízké k učinění drobného, ale důležitého kroku. Pokud svou práci děláte rádi a budoucnost a vývoj těchto služeb, zejména pak dopad v Koncepci navrhovaných změn na samotné klienty, vám není lhostejný. Pokud stejně jako my odmítáte navrženou Koncepci, neboť ji považujete za věcně nepřijatelnou a odborně chybnou, nebo se vám nelíbí, že k tvorbě takto zásadního dokumentu nebyl krom zdravotnických profesí nikdo jiný přizván, přispějte k naší snaze alespoň svým uvedením mezi příznivce Platformy. Vězte, že tento malý příspěvek každého z vás je nyní velmi důležitý !

Informace ze setkání

V sobotu 10.1.2015 se v Brně konalo rozšířené setkání Platformy pro komplexní přístup k užívání dog a závislostem. Účastníků se nakonec sešlo přes dvacet, a to z celé republiky, což je na sobotu velký úspěch. Nadto, když ještě několik dalších zájemců nakonec nemohlo dorazit, ovšem o aktivní zapojení do činnosti Platformy mají nadále zájem. Na setkání mezi námi byli sociální pracovníci, manažeři služeb a organizací, psychoterapeuti, studenti, psychologové, psychiatři, ba dokonce i psi :) ...

Krom dojednání dalšího postupu ve věci navrhované Koncepce je výstupem především vznik dvou akčních pracovních skupin:
1) Vyjednávací - se zaměřením na koncepční vyjednávání a zastoupení Platformy
2) Psací - se zaměřením na tvorbu pozičního dokumentu Platformy a podkladů pro vyjednávání

Mimo to jsme začali plánovat i další aktivity: například společné vystupování na konferencích, společné psaní článků a pravděpodobně dokonce brzké uspořádání vlastní konference!

Jste zde: Úvodní stránka