JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka Co se děje Pár slov k článku Ondřeje Sklenáře

Pár slov k článku Ondřeje Sklenáře

 

Z uveřejněného článku Ondřeje Sklenáře se zdá, že adiktologové chápou snahu Platformy jako polarizační mezi sociálními vědami a medicínou. To nám přijde jako nešťastné. Jde nám o rozšíření diskuze a opravdový dialog mezi přístupy, nikoliv o dialog v rámci jednoho diskurzu (ať už medicínského nebo sociálního).

Zároveň bychom rádi vyvrátili snahy o diskreditaci Platformy poukazem na její „skryté“ zájmy nebo pozdní vstup do diskuze. Platforma opakovaně zdůrazňuje, že není nikým honorována, nereprezentujeme žádnou zákulisní zájmovou skupinu. Jsme lidé, kterým jde o komplexní přístup k závislostem a dialog různých přístupů v teorii i praxi. Ten je podle nás navrhovanou Koncepcí ohrožen.

Zároveň bychom rádi poukázali na to, že diskuze do dnešního dne vedena byla. Zástupci NNO i A.N.O. se v průběhu schůzek ke koncepci vyjadřovali kriticky. Vznik Platformy pak navazuje na již vznesenou kritiku (např. článek, který jsme již dříve zveřejnili v sekci Co se děje, a který najdete v originále zde - Radimecký, Richter,2014 http://www.adiktologie.cz/cz/articles/download/5806/Radimecky-Richer-Adamecek-Zmeny-v-ANO-a-jeji-dalsi-smerovani-pdf) dalšími prostředky a snaží se reagovat na aktuální situaci schvalování koncepce na půdě RVKPP. Myslíme si, že poukaz na pozdní vstup do diskuze je legitimní pouze částečně, protože odvádí pozornost od diskuze nad vznesenými argumenty směrem k diskuzi o legitimitě Platformy.

Urgentní diskuzi jsme se snažili vyvolat ve chvíli, kdy vyšlo najevo, že navrhovaná koncepce není pouze výstupem z projektu NETAD pro oblast adiktologických zdravotnických služeb, nýbrž že by mělo jít o závazný dokument směřující do rady vlády. Tedy dokument, který by mohl zásadním způsobem ovlivnit fungování a podobu všech stávajících služeb.

 

Jste zde: Úvodní stránka Co se děje Pár slov k článku Ondřeje Sklenáře