JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka Co se děje Výzva A.N.O. k projednání připomínek, adresovaná ČAA a SNN

Výzva A.N.O. k projednání připomínek, adresovaná ČAA a SNN

 

Níže vám pro informaci přinášíme výzvu A.N.O. k projednání zásadních připomínek ke Koncepci sítě specializovaných adiktologických služeb v České Republice, kterou adresovala České asociaci adiktologů a Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP.

Součástí této výzvy je rovněž bližší popis základních výhrad A.N.O. vůči stávající verzi Koncepce.

Zároveň zde zveřejňujeme popis první ze tří navrhovaných priorit A.N.O. pro rok 2015, jak je uveden v zápise z řádného jednání Rady A.N.O., které se konalo 12.2.2015:

  • Komplexní koncepce služeb prevence závislostí – ukazuje se, že bude třeba zavést pojmosloví bez termínu adiktologie/adiktolog pro pracovníky různých typů služeb (adiktolog je pouze jednou z profesí vedle sociálních pracovníků, psychologů, (speciálních) pedagogů apod.) – vedení Rady A.N.O. se podařilo na jednání s pracovníky RVKPP zabránit, aby sekretariát předložil Koncepci sítě specializovaných adiktologických služeb vládě jako koncepci všech služeb pro osoby ohrožené závislostmi - bude projednáváno na Adifóru dne 4.3.2015 včetně návrhu dopracovat Koncepci adiktologických služeb.