JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka Názory
 
Na této stránce můžete nalézt názory, články či polemiky členů a sympatizantů platformy na různá témata týkající se užívání drog a závislostí, práce s klienty, podoby služeb apod.

 

Rodící se diskuze na poli služeb pro osoby užívající návykové látky

 

Vyšlo v časopise Sociální práce/Sociálna práca, rubrika Fakta, legislativa, dokumenty, číslo 3/2014

http://www.socialniprace.cz

 

Cílem tohoto krátkého příspěvku je informovat čtenáře o aktuálním dění na poli služeb pro uživatele drog a osoby se závislostí, které může zásadním způsobem ovlivnit výkon pomáhajících pracovníků v této oblasti, z nichž velkou část tvoří také sociální pracovníci. Naším cílem je tedy i podnítit diskusi mezi pomáhajícími pracovníky různých oborů, které se věnují lidem užívajícím návykové látky.

V roce 2013 vydala Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze dokument „Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice“ (Miovský, 2013)[1], který navrhuje změny v nastavení specializovaných služeb pro uživatele návykových látek a hráče hazardních her. Koncepce popisuje aktuální stav „drogových“ služeb a navrhuje jejich inovaci s důrazem na větší zapojení profese adiktologů za optimálního využití potenciálu již existující sítě služeb.

Číst dál...

Několik výhrad ke koncepci adiktologických služeb

 
Vyšlo v časopise Adiktologie, podzim 2014

Dovolujeme si zde nabídnout soubor šesti zásadních výhrad ke Koncepci sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice (Miovský, 2013; dále jen Koncepce). Naší primární pohnutkou pro jejich formulaci bylo rozčarování z navrhovaného směru vývoje služeb pro osoby užívající drogy a závislé. Všichni vycházíme z dlouholeté praxe v pomáhajících profesích i z vlastní výzkumné činnosti a pracujeme s lidmi, o kterých se v Koncepci píše jako o klientech či pacientech a pro které má navrhovaný systém služeb přinést zlepšení kvality péče. Jsme zároveň v úzkém kontaktu s pracovníky center pro lidi užívající drogy a závislé jak v ČR, tak i v zahraničí. Na základě nesouladu mezi tím, co z této vlastní zkušenosti vnímáme jako potřebné, a tím, co je jako potřebné navrhováno v Koncepci, vznikl následující text.

Zveme vás k zamyšlení nad následujícími řádky, stejně jako nad vašimi vlastními zkušenostmi či nad obecnými principy práce v pomáhajících profesích v kontextu navrhované Koncepce. Tedy k zamyšlení, jaké dopady by realizace této Koncepce měla na efektivitu služeb a na jejich klienty.

Číst dál...

Čí jsou závislosti?

 
Vyšlo v magazínu Legalizace, rubrika Kauza, číslo 4/2014

Před devíti lety vznikl na pražské lékařské fakultě obor adiktologie. Možná jste si toho všimli, v roce 2011 měli viditelnou a docela povedenou reklamní kampaň. Na bannerech a inzerátech byly fotky mladých hezkých lidí a hlášky typu: „Po heroinu jsme brali marihuanu“ nebo „U zápočtu se zkouší alkohol“. Poselství bylo jasné: pojď studovat závislosti, je to sranda.

V letošním roce dokončila studium sedmá skupina bakalářů a třetí skupina magistrů. Absolventů, kteří si říkají „adiktologové“, už jsou tak stovky a je přirozené, že se poohlížejí po pracovních pozicích, které by nejlépe odpovídaly tomu, co vystudovali. Tým Kliniky adiktologie v čele se svým přednostou a zakladatelem Michalem Miovským už proto podnikl některé zásadní kroky. Především díky usilovnému lobbování jak na odborném, tak politickém poli prosadili do zákona profesi adiktologa, který se může ucházet o práci ve zdravotnictví jako specialista na závislosti.

Číst dál...

Jste zde: Úvodní stránka Názory