JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka O nás

Prohlášení platformy

Vítáme vás na stránkách Platformy pro komplexní přístup k užívání drog a závislostem, která se zrodila zejména v odpovědi na aktivity zastřešené Klinikou Adiktologie, Společností pro návykové nemoci ČSL, Českou asociací adiktologů a projektem NETAD, jehož výstupem je Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR. K jejímu založení nás vedlo rozčarování z předložených návrhů této Koncepce a jejich zdůvodnění, z navrhované podoby transformace služeb pro uživatele drog, závislé a jejich blízké a z jejího celkově jednostranného, na zdravotnickou stránku redukovaného, vysoce formalizovaného, unifikovaného a expertního přístupu.

Ačkoliv sami pociťujeme potřebu vytvoření určité koncepce a provedení dílčích změn současné podoby služeb a práce s uživateli drog, závislými a jejich blízkými, navrhovanou Koncepci vnímáme jako nevhodnou, a to nejen z pohledu služeb a pracovníků, ale především z pohledu samotných klientů těchto služeb, tedy uživatelů drog včetně alkoholu, lidí s problémy s hraním hazardních her a také jejich blízkých. Obáváme se, že není možné vytvořit síť kvalitních a efektivních služeb v situaci, kdy bude jejich podoba vycházet z úzce zdravotnického přístupu, z konceptů, které jsou dlouhodobě zpochybňovány a kritizovány (např. koncept závislosti jako nemoci), či z potřeby najít uplatnění vystudovaných adiktologů. Předkládanou Koncepci, založenou na transformaci sítě služeb na zdravotnické, tak odmítáme jako nežádoucí.

Nesouhlasíme rovněž se snahou o přizpůsobení podoby služeb potřebám zdravotních pojišťoven, za současného opomíjení potřeb těch, pro něž přitom tyto služby vznikly, jimž mají efektivně pomáhat a být tak jedním ze základů účinné drogové politiky. Dle našeho názoru nemůže zapojení zdravotních pojišťoven do financování drogových služeb legitimizovat přístup, jenž přehlíží potřeby klientů, základní principy efektivní práce s klienty, výsledky výzkumů i zkušenosti ze zahraničí. Takovýto přístup považujeme za krátkozraké řešení podfinancování drogových služeb, jenž může snadno skončit situací, kdy služby sice budou mít dostatek finančních prostředků, ale pramálo klientů a žalostnou efektivitu.

Jakožto skupina profesionálů z oblasti práce s těmito lidmi jsme se proto rozhodli aktivně zapojit do diskuze o podobě transformace stávajících služeb a přinést do ní komplexní, na člověka zaměřenou a neexpertní perspektivu, reflektující současný vývoj a výzkum na poli užívání drog a závislostí ve světě.

Chceme také široké odborné veřejnosti představovat přístupy a principy práce s uživateli drog a závislými, které mohou maximalizovat její efektivitu, a které v českém prostředí doposud postrádáme. Existuje velké množství dat ze zahraničních výzkumů a zkušeností, jenž popisují co je v práci s uživateli drog a závislými efektivní a co se naopak ukázalo být slepou uličkou. Nejen v ČR však tato data nebyla doposud téměř nijak reflektována. Namísto toho, abychom své přístupy a služby stavěli právě na nich, raději se stále vracíme do oněch zmíněných, sice známých, ale slepých uliček. Případně jsou vymýšleny nové a nové speciální postupy, které jsou však pořád stejně slepé, neboť se v nich snažíme uplatňovat stále ty samé principy a přístupy, ačkoliv nám výzkumy, ale i naše vlastní zkušenosti, již dávno ukázaly, že tudy cesta opravdu nevede.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

facebook: www.facebook.com/zavislostikomplexne

 

Kdo jsme

Jsme lidé, kteří se považují za profesionály v oblasti pomáhajících profesí, zejména pak v oblasti práce s uživateli drog, závislými a jejich blízkými, a to na základě své, často dlouholeté, praxe v této oblasti. Jsme zároveň nespokojenými profesionály, v nichž vzbudila navrhovaná Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v ČR velké rozčarování a obavy. Jejich míra je taková, že jsme se rozhodli spojit své síly a říci nahlas, co si o výstupech projektu NETAD, zejména zmiňované Koncepci a záměrech, které jsou v ní prezentovány, myslíme.

Během své každodenní práce v této oblasti se stále znovu a znovu přesvědčujeme o rozporech Koncepce s praxí, potřebami klientů, principy pomáhajících profesí, jako například sociální práce či psychoterapie, zkušenostmi ze zahraničí či poznatky z výzkumů. Máme tak za to, že jde tato Koncepce opačným směrem, než je pro efektivitu služeb a kvalitní práci s klienty potřeba.

Vzhledem k tomu, že je Koncepce i přes tyto rozpory prezentována jako koncepční posun v oblasti služeb pro uživatele drog a závislé a je zde intenzivní snaha o její realizaci, zatímco zmíněné rozpory nejsou nijak reflektovány, rozhodli jsme se k tomuto tématu přistoupit aktivně a udělat maximum pro to, aby tato Koncepce nebyla realizována.

 

Cíle platformy

Našim cílem je zabránit realizaci Koncepce adiktologických služeb, navržené v rámci projektu NETAD, kterou považujeme za nežádoucí a ohrožující samotné fungování sítě služeb pro uživatele drog, závislé a jejich blízké. Zároveň chceme vyvolat širokou diskuzi o podobě a dalším směřování služeb pro tyto lidi. Sami pociťujeme potřebu reformy současné podoby služeb a jejich sítě, stejně jako některých způsobů samotné práce s klienty. Nesouhlasíme však s návrhy Koncepce, které jdou opačným směrem, než je žádoucí z hlediska potřeb klientů a efektivity služeb.

Chceme svou aktivitou přispět k takové diskuzi, která bude vycházet ze skutečných potřeb klientů, z reálných zkušeností a výsledků výzkumů, z toho, co je při práci s těmito lidmi skutečně efektivní, která bude reflektovat poznatky z ČR i ze zahraničí o tom, co funguje, nebo co se naopak ukázalo být slepou uličkou, nikoliv z nepodložených a účelových tvrzení, jako je tomu v Koncepci.

Našim cílem je také ukázat, že není potřeba vytvářet zcela nové služby. Jsme toho názoru, že stávající služby v sobě nesou značný nevyužitý potenciál, jenž je možno dále rozvíjet a spolu s adekvátním pokrytím poptávky tak vytvořit dostatečnou síť kvalitních služeb pro různé typy klientů s rozličnými potřebami. Tedy síť služeb se skutečně komplexním a zároveň individuálním a flexibilním přístupem ke každému klientovi, dle jeho potřeb. Takovou, jejíž podoba bude v každé lokalitě vycházet z potřeb jednotlivců i komunity.

 

Zakládající členové

Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.

Působí v Brně jako nezávislý terapeut, konzultant a supervizor. Spolu zakládal skupinu Narativ, zaměřenou na rozvoj spolupráce a dialogu v práci s lidmi. Specializuje se na oblast užívání drog a závislostí, je autorem knihy „Bez léčby to jde: přestávání s pervitinem bez odborné pomoci“. Má za sebou desetiletou praxi v sociálních službách pro uživatele nelegálních drog.

Kontaktní e­mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bc. Jakub Larisch

Pracuje již 8 let s uživateli drog a jejich blízkými jako Sociální pracovník v Kontaktním a poradenském centru Frýdek-­Místek, společnost Renarkon, o.p.s. Vystudoval Sociální politiku a sociální práci na FSS MU v Brně a je frekventantem komplexního psychoterapeutického výcviku Solutions focus – komplexní výcvik v poradenství a terapii zaměřené na řešení.

Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Markéta Geregová

Pracuje s aktivními uživateli drog jako Terénní a kontaktní pracovnice v Terénních programech Brno, Společnost Podané ruce o.p.s. Studuje doktorský program sociální práce na Katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně.

Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Jakub Černý

Psycholog, sociální pracovník a výzkumník. V současnosti působí v městském koordinačním týmu pro oblast drog a závislostí v Brně. V této oblasti je také spoluautorem několika studií, které se věnují  prevenci, gamblingu nebo městským drogovým situacím a politikám. V minulosti působil v přímé práci jako psycholog a sociální i terénní pracovník ve Společnosti Podané ruce nebo jako výzkumník na Národním monitorovacím středisku pro drogy a závislosti pod Úřadem vlády ČR. Krom výzkumné práce se také věnuje rozvojové pomoci jako odborný vedoucí mise v Afghánistánu, zaměřené na drogovou prevenci a rozvoj harm reduction služeb. Mimo oblast drogových závislostí se zabývá psychoterapií, supervizí a vzděláváním, a to zejména jako člen Spolku Narativ.

Kontaktní e­mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bc. Jan Horák

V současnosti pracuje s uživateli drog jako Sociální pracovník Terénního programu na Novojičínsku, společnost Renarkon, o.p.s. Vystudoval Sociální patologii na Slezské univerzitě v Opavě. Dříve pracoval jako terénní pracovník ve společnosti IQ Roma servis a rovněž v kontaktním centru a doléčovacím programu.

Kontaktní e­mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Mgr. Magda Frišaufová, Ph.D.

Pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky a sociální práce Masarykovy univerzity v Brně. Ve své výukové a výzkumné činnosti se zabývá kritickou sociální prací, participativními přístupy, tématy spojenými s genderem, užíváním drog, bezdomovectvím a sociálním bydlením. Působí také v městském koordinačním týmu pro oblast drog a závislostí v Brně. Pracovala jako sociální pracovnice v terénních programech v Brně a Blansku a v Poradenském centru, Společnosti Podané ruce o.p.s

Kontaktní email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bc. Jan Sobotka

Pracuje jako terapeut, supervizor a lektor v sociálních službách. Sedmnáct let pracoval v Terapeutické komunitě Sejřek s lidmi s duálními diagnózami, nyní působí v Centru Karlín Fokusu Praha. Stále něco kritizuje a občas něco i tvoří. Za největší školu považuje PN Bohnice devadesátých let.

Kontaktní e­mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bc. Martin Boxan

Ředitel Institutu expertních služeb ve Společnosti Podané ruce o.p.s., projektový manager, kouč a supervizor. Vystudoval FSS MU v Brně v oborech psychologie/sociální politika a sociální práce. Absolvent komplexního programu Systemická supervize a koučování v Institutu Hermés. V letech 2003 - 2008 se věnoval sociální práci s osobami ohroženými závislostmi a lidmi bez domova. Na současné pozici působí od roku 2008. Profesně se zaměřuje především na organizační rozvoj, projektový management a systemické přístupy v koučinku, supervizi a poradenství.

Kontaktní e­mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Terezie Horváthová

Tak trochu snílek s nehynoucí nadějí na lepší svět. Čím déle je v sociálních službách, tím víc si váží pozvání lidí, se kterými se setkává nejčastěji u nich doma, tj. na ulici, do jejich životního příběhu. Aktuálně pracuje jako terénní sociální pracovnice s uživateli drog.

Kontaktní e­mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Anna Hokynek

Věnuje se sociální práci, zajímá se o možnosti participace lidí využívajících sociální služby. Je aktivní v kolektivu KRISA - platforma pro sdílení zkušeností a rozšiřování diskurzu kritické sociální práce.

Kontaktní e­mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Bc. Eva Césarová

Spoluzaložila Českou psychedelickou společnost a od té doby se aktivně věnuje šíření informací o přínosech a rizicích psychedelických látek a jejich potenciálu pro duševní zdraví člověka. Aktivně se angažuje i v mezinárodní organizaci Youth RISE, která zaštiťuje různé projekty věnující se tématice mladistvému užívání látek měnících vědomí. Aktuálně je studentkou magisterského oboru Adiktologie na 1. LF UK.

Kontaktní e­mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Jste zde: Úvodní stránka O nás