JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka Ze zahraničí Je alkoholismus nemoc?

Je alkoholismus nemoc?

 

Přinášíme vám článek Davida J. Hansona, který je emeritním profesorem sociologie na State University of New York v Potsdami v USA. Více než 40 let se věnoval výzkumu v oblasti užívání alkoholu a na toto téma sepsal desítky článků, včetně dvou knih.

Tento článek Davida Hansona předkládá celou řadu argumentů pro zpochybnění tvrzení, že alkoholismus je nemoc. Pro českého čtenáře je to zajímavé čtení, protože dekonstruuje některé teorie a mýty, které se dodnes považují za platné. Například Jellinekova teorie alkoholismu a jeho stádia jsou v mnohých českých léčebnách stále uplatňována a lékaři s jejich pomocí diagnostikují pacienty. Hanson píše, že Jellinek nejen že tuto teorii postavil na pouhých stech dotaznících vyplněných členy Anonymních alkoholiků, ale dokonce se po etablování této teorie od ní sám distancoval, protože je vědecky neprůkazná a značně zavádějící.

Hanson dále vyvrací mýtus, že ve chvíli, kdy dojde ke ztrátě kontroly, tak už pití není možné kontrolovat nikdy. Studií, které prokázaly možnost vrátit se ke kontrolovanému pití i po období „nekontrolovaného“ pití stále přibývá a také šéf amerického výzkumného ústavu dal jasně najevo, že mýtus o tom, že alkoholik se už nikdy nesmí napít, neplatí.

Největší podíl na rozšíření teorie alkoholismu jako nemoci však neměl medicínský obor, ale hnutí Anonymních alkoholiků. Americká zdravotnická asociace schválila zákon, ve kterém byl alkoholismus prohlášen za nemoc, až v roce 1956. Tím pádem mohla být léčba hrazena ze zdravotního pojištění. Takto se začal rozvíjet léčebný průmysl, který přináší značné příjmy léčebnám, farmaceutickým firmám, soukromým lékařům a různým centrům pro léčbu závislostí.

Ani uvnitř medicínské obce nemá teorie závislosti jako nemoci příliš velkou podporu. Když se ptali amerických praktických lékařů, jak přistupují k závislost, pouze 49% jich uvedlo, že jej vnímají jako nemoc. A přes 75% z nich pokládá za hlavní příčiny alkoholismu osobnostní a emoční problémy.

Hanson poukazuje taky na to, jak je samotná definice alkoholismu sociálně utvářená. Někteří pacienti s mentálním postižením například jsou závislí na medikaci, ale to nikdo za závislost nepovažuje, je to oficiálně léčba. Závislost tedy potřebuje sociální potvrzení. V celém článku odkazuje David Hanson na řadu významných autorů a rozsáhlých výzkumů, jimiž své závěry podkládá.

 

David J. Hanson. Is alcoholism a disease? uvedeno na www2.potsdam.edu

The debate over whether alcoholism is a disease or simply a serious behavioral problem has continued for over 200 years and doesn't appear likely to end anytime soon.

The disease theory of alcoholism is just that... anunproven theory.

Dr. Herbert Fingarette has observed that the disease theory of alcoholism is embodied in four propositions:

  1. Heavy problem drinkers show a single distinctive pattern of ever greater alcohol use leading to ever greater bodily, mental, and social deterioration.
  2. The condition once it appears, persists involuntarily: the craving is irresistible and the drinking is uncontrollable once it has begun.
  3. Medical expertise is needed to understand and relieve the condition ('cure the disease') or at least ameliorate its symptoms.
  4. Alcoholics are no more responsible legally or morally for their drinking and its consequences than epileptics are responsible for the consequences of their movements during seizures."

The first proposition gained some credibility in the 1940s when E.M. Jellinek, often considered the father of the disease model of alcoholism, published a study of the "phases of alcoholism" in which he hypothesized an inevitable sequence of increasingly uncontrolled drinking progressively leading to such symptoms as blackouts, tolerance, withdrawal distress, insanity and death.

Jellinek's hypothesis was based on self-report questionnaires that were prepared and distributed by Alcoholics Anonymous (AA). From these a hand-selected group of fewer than 100 questionnaires, all from men, were analyzed. Although Jellinek recognized the scientific inadequacy of his idea and saw it as a starting point for research, it was soon accepted as proven fact by many people, especially those in Alcoholics Anonymous. Ironically, Jellineck came to recognize the inadequacies of his hypothesis and later distanced himself from it.

 

Celý článek v originálním znění najdete zde:

http://www2.potsdam.edu/alcohol/Controversies/Is-Alcoholism-a-Disease.html#.VFz308mNfIU

 

Jste zde: Úvodní stránka Ze zahraničí Je alkoholismus nemoc?