JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka Ze zahraničí Závislost, tělo a společnost

Závislost, tělo a společnost

 

Článek z pera sociologa D. Weinberga, působícího na Univerzity of Cambridge ve Velké Británii, vyšel v časopise Body and Society a je pozvánkou k využití tématu závislosti pro zkoumání vztahu těla a společnosti. Autor se nejprve kriticky vypořádává se třemi existujícími konceptualizacemi závislosti. Neurologické přístupy a teorie učení kritizuje kvůli slepotě vůči sociálním a symbolickým procesům, které závislost spoluutvářejí. Naopak symbolické interakcionisty obviňuje ze slepoty opačné: vůči materiálním entitám, které vstupují do interakce před-reflektivně. Ve druhé části autor rozvíjí perspektivu, která by se měla vyhnout oběma druhům slepoty. Podstatnou součástí této perspektivy je přiznání toho, že zakoušíme svět tím, že jsme v něm prakticky zahrnuti, že jej „užíváme“. Sociální učení tedy neprobíhá pouze na symbolické rovině, ale také tím, že děláme věci. Význam drogy a její emocionální efekt odvozujeme tedy do velké míry ze způsobů, jakým tuto drogu užíváme, v kontextech, které tvoří naše životy. A protože se tyto významy a efekty objevují před-reflektivně, ne-symbolicky, tak je jejich dopad na naše chování nevykalkulovaný a nedobrovolný.

 

Weinberg, D. (2002). On the Embodiment of Addiction. Body & Society, 8/4, 1-19

Addiction provides a remarkably fruitful empirical site for studying the relationship between body and society. However, students of the body/society nexus have yet to fully appreciate the wealth of insights that addiction research might provide. While there have been occasional nods toward addiction in the literature on the body (McCarron, 1999), focused and sustained theoretical attention is not yet evident. The distinctive potential of addiction research for contributing to our theoretical grasp of the body/society nexus lies in the following fact. While the ostensible symptoms of addiction overwhelmingly consist in social or cultural transgressions, its underlying nature is generally located in one or another sort of bodily pathology, deficit or vulnerability. In view of this fact, addiction research can provide opportunities to explore empirically how our bodies are variously configured as causal forces under different social conditions. This kind of research could do much to counter the oft heard criticism that social research on the body has attended too exclusively to representations of the body and too little to the body as a materially incarnate social force (cf. Turner, 2000). Addiction research is not entirely unique on this score. There are, after all, other ‘disorders’ about which the same point might be made. Nonetheless, because it is apparently so pervasive and so closely linked to a variety of core sociological topics (e.g. age, class, consumption, crime, race), addiction should hold a particularly serious interest for scholars concerned to explore the historically and culturally specific social realities of the body.

 

Celý článek v originálním znění najdete zde:

http://www.academia.edu/1570426/_On_the_Embodiment_of_Addiction_

 

Jste zde: Úvodní stránka Ze zahraničí Závislost, tělo a společnost