JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka Ze zahraničí Darin Weinberg - Závislosti optikou sociologie

Darin Weinberg - Závislosti optikou sociologie

 

Autorem tohoto článku je současný britský sociolog a výzkumník Darin Weinberg, jenž působí na Department of sociology, Univerzity of Cambridge ve Velké Británii. Závislosti patří mezi hlavní oblasti zájmu tohoto předního sociologa, který v námi představovaném článku shrnuje nejvýznamnější sociologické studie týkající se fenoménu závislosti.

Začíná u klasické teorie Alfreda Lindesmithe, který bývá nazýván otcem sociologie závislosti a jako první upozornil na význam sociální složky závislosti. Dále představuje funkcionalistické modely vycházející z Mertonovy teorie, které konceptualizují užívání drog především jako deviantní jednání, a tedy úzce související s normami ve společnosti. 

V reakci na toto zkoumání normativní funkce užívání drog popisuje Weinberg jako „obrat k uznání“ (appreciative turn). Řadí sem řadu kvalitativních a etnografických studií, ve kterých se autoři ponořili do drogových subkultur, ať už na ulici nebo mezi střední třídou a zkoumali je jako kulturu samu o sobě, bez jakéhokoliv apriorního hodnocení. Do této kategorie řadí autory slavných prací jako je Bourgois, Denzin nebo Waldorf. Jako poslední dvě perspektivy zmiňuje teorie racionálního výběru a sociálně konstrukcionistické perspektivy. K posledním zmíněným se sám do značné míry hlásí a charakterizuje je základním přesvědčením, že užívání drog nejde odtrhnout od sociálních vztahů, ve kterých je jeho význam utvářen. Zároveň se ale distancuje od těch autorů, kteří zneplatňují samotné prožívání uživatelů drog zakoušejících například ztrátu kontroly. Weinberg se hlásí spíše k post-humanismu a k tradici Bruno Latoura, která počítá s tělesnými i jinými materiálními entitami jako právoplatnými spolutvůrci naší sociální zkušenosti.

 

Weinberg, D. (2011). Sociological perspectives on addiction. Sociology compass 5/4 (2011), 298-310

Abstract
This article provides a critical survey of sociological research on addiction. It begins with the seminal research of Alfred Lindesmith on heroin addiction then proceeds through discussions of functionalist contributions, research that exemplifies what David Matza called the ‘appreciative’ turn in the sociology of deviance, rational choice theories, and social constructionist approaches. It is confined to research on addiction in its original meaning as putative enslavement to a substance or activity rather than merely deviant or disapproved activity more broadly. As will be seen, though, there is a ubiquitous and theoretically interesting tendency even among those who contend to be writing about addiction as such to slip into modes of analysis that effectively substitute questions regarding the social approval of an activity for questions concerning whether it is voluntary or involuntary. Hence, one purpose of this article is to explore whether, and how, this slippage might be avoided.

Introduction
In sociology, addiction has been approached from several distinct theoretical vantage points. Regrettably, the term has often been used interchangeably with other terms including deviant drug use,1 drug misuse, and drug abuse. Such imprecision results in a confusion of questions concerning the social approval of various sorts of drug use with questions concerning whether this use is voluntary. Much of the history of social policy concerning psychoactive drugs has been predicated, at least ostensibly, on the claim that these substances possess unusual powers over people and must be regulated to protect Citizen from their own personal proclivities to succumb to addictive use. If we are not able to distinguish claims regarding the putative morality of drug use from claims regarding people’s ability to control their use, we are poorly equipped to effectively evaluate the history of policies predicated on the notion that people need protection from putatively addictive substances. We are also poorly equipped to evaluate social research that ether endorses or rejects this idea. If it is to have any meaning at all, the term addiction cannot be considered synonymous with terms denoting voluntary drug use.

 

Celý článek v originálním znění najdete zde:

http://www.academia.edu/4433244/Sociological_Perspectives_on_Addiction

 

Jste zde: Úvodní stránka Ze zahraničí Darin Weinberg - Závislosti optikou sociologie