JA University - шаблон joomla Продвижение
Jste zde: Úvodní stránka Ze zahraničí Představujeme - Bruce K. Alexander

Představujeme - Bruce K. Alexander

 

Bruce K. Alexander je psycholog a emeritní profesor, který působil na Department of Psychology, Simon Fraser University v Burnaby v Kanadě, kde se věnoval výzkumu v oblasti psychologie závislosti. Proslavil se především sérií výzkumů přezdívaných jako „Krysí park“. Při nich se svými kolegy zpochybnil, do té doby neotřesitelnou, hypotézu o závislosti jako o chronickém progresivním onemocnění. Tyto výzkumy patří k prvním, které také poukázaly na omyl, jenž v té době patřil mezi dominantní mýty, že všichni, nebo alespoň většina uživatelů drog, zejména opiátů, se stanou závislými.

Vzhledem k tomu, že výsledky těchto výzkumů byly v zásadním rozporu s tehdejším dominantním pohledem na závislost, vyvolaly bohužel pouze negativní reakce v mainstreamovém tisku a byly rychle zapomenuty. Pozornost veřejnosti znovu upoutaly díky knize autorky Lauren Slater Opening Skinner’s Box: Great Psychological Experiments of the Twentieth Century (2005). Dnes jsou tak tyto výzkumy široce známé a citované.

Své výzkumy pak Bruce Alexander dále rozvíjel a jejich hlavní závěry lze shrnout takto:

Drogová závislost je pouze malou částí problému závislosti. Nejzávažnější závislosti nezahrnují ani drogy ani alkohol.

Závislost je více sociální, než individuální problém. Když jsou sociálně integrované společnosti vnitřními nebo vnějšími silami roztříštěny, závislosti všech druhů v nich dramaticky narůstají. V extrémně roztříštěných společnostech až do podoby téměř všeobecného jevu.

Právě v roztříštěných společnostech se závislost vyskytuje proto, že ji lidé používají jako způsob adaptace na extrémní sociální dislokaci, tedy zpřetrhání přirozených vazeb mezi lidmi. Jako forma adaptace tak závislost není ani nemoc, která může být léčena, ani morální selhání, které může být napraveno trestem nebo vzděláváním.

Současný model závislosti jako chronické nemoci, jenž je oficiálním pohledem americké NIDA, je proto neudržitelný. Soudobá světová společnost může pouze překonat masivní dislokaci (a tím i závislost) tím, že obnoví psychosociální integraci na politické a společenské úrovni. To vyžaduje zásadní společenské změny.

Ačkoliv byla jeho práce veškerými mainstreamovými zdroji v USA ignorována, získala zde značné uznání v  literatuře a médiích mimo hlavní proud. Byla také vyzdvihována mnoha mainstreamovými zdroji mimo USA a Bruce Alexander za ni obdržel několik cen v Kanadě a Velké Británii.

Bruce K. Alexander je rovněž autorem tří knih - Peaceful Measures: Canada’s Way Out of the War on Drugs (1990), The Globalization of Addiction: A Study in Poverty of the Spirit (2008) a A History of Psychology in Western Civilization (2014) a aktuálně se zabývá alternativami k léčebnému průmyslu, který je zaměřen na jednotlivce. Obhajuje svou výše zmíněnou „dislokační teorii“, podle které k rozmachu závislostí dochází ve společnostech, kde jsou zpřetrhány přirozené vazby mezi lidmi. A nadále neúnavně vystupuje proti všem mýtům a překonaným konceptům v oblasti užívání drog a závislostí. V čele s konceptem závislosti jako chronickým onemocněním mozku. Na jeho níže uvedených webových stránkách najdete spoustu zajímavých a podnětných článků.

 

Bruce´s Alexander website http://www.brucekalexander.com

 

Jste zde: Úvodní stránka Ze zahraničí Představujeme - Bruce K. Alexander